الواحد

عدد ابجدی : ١٩

دومین اسم از اسماء الله الحسنی ، ( الواحد ) و به معنای یگانه، یکتا و بی همتاست، فردی است که دومین ندارد و در جمله ای از روایات تفسیر شده به کسی که تمام زبان ها بر یگانگی او وفاق و اجماع و بر وحدانیُت حضرتش از آغاز خلقت و بر ازلی بودن وجودش اتّفاق دارند. حاصل معنای احدیّت؛ بی انبازی و بی شریکی و مرکّب نبودن و بسیط بودن حضرت حق است.

اهل عرفان ؛

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٦

هو

عدد ابجدی : ١١

از اسمای ذات ، بلکه به گمان بعضی اشرف از اسم " الله " است.

١- اگر کسی بعد از نماز صبح هزار مرتبه بگوید :

" یا الله یا هُو "

صاحب یقین شود و انوار غیبیّه بر او ظاهر شود.

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٢

الله

عدد ابجدی : ۶۶

الله اسم اعظم خدا و جامع تمام اسماء اوست

زیرا که موضوع ، وضع شده است :

برای ذات یگانه که دارای همه صفات جمالیّه و جلالیّه است. بر وجه عینیّت ، چون ذات احدیّت صرف وجود و وجود محض است. تصوّر تعدد در آن محال است.

پس ذاکر خدا به این اسم ، به مانند آن است که او را به جمیع نام ها یاد کرده است. در شهادت به توحید حقّ ، جز این اسم کفایت نکند و وصف هیچ اسمی از اسماء خدا نشود.

- موصوف و مقدّم بر تمامی اسماء خدا است.

- در قرآن ذکر آن بیش از سایر اسماء شده ( در ٢٨٠٧ مورد )

اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، جلد ٢، صفحه ٣٧٧ :

" هر کس از روی اخلاص ده مرتبه بگوید ( یا الله ) درخواستش رد نشود؛ پاسخش گویند. "

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٤

تکسیر حروف اسما الحسنی

"تکسیر" یعنی شکستن یا تجزیه کلمه یا اسم و تبدیل آن به حروف آن اسم و جایگزینی حروف در خانه های مربّع و جداول مربّعات که در مورد بسیاری از کلمات و اسمای الهی صورت می گیرد. غالبا همراه با عدد مربوط به حرف بوده که حروف و عدد آن را در مربعات ( خانه های کوچک ) جای می دهند.

عمل تکسیر :

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱۱

نقش لوح تعویذ

مربعّی که دارای ٩ ، ١۶ ، ٢۵ خانه باشد و به اصطلاح ٣*٣ و ۴*۴ و ۵*۵ باشد را به ترتیب مثلّث ، مربّع و مخمّس می گویند و این رویه تا ١٠٠*١٠٠ ادامه دارد. اگر اعدادی که در این خانه ها نوشته اند تکرار نشود ( یک رقم در دو خانه نیاید ) ، و جمع کل هر ستون آن در سه حالت افقی ، عمودی و قطری از هر طرف مساوی و یکسان باشد ، در اصطلاح اهل این علم به این حالت " نقش " یا " لوح " می گویند.

حال اگر جمع کل

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٠

مربع اعداد ابجدی

یکی از اشکال اوفاق ، شکل مربع است. حُکمای سَلَف از روی موازین اسرار طبیعی و اسباب عالم و مناسبات امور عَرَضی و نجومی ، مربّعی تشکیل می دادند ، اسمائی استخراج می نموده و آن اسماء را موثر می دانستند. برای حصول نتیجه به ذکر آن ها مداومت می کردند و مقیّد نبودند که قرائت آن اسماء و مداومت بر آن اعمال ، مطابق قانون شرایع و انبیاء باشد.

اما علمای اسلام بر اثر دریافت حقایق دین معتقد بودند که باید همه امور ، بر وفق دستورات قائد بزرگ اسلام و تعالیم عالیه قرآن باشد. لذا خود را مقیّد کردند که این اعمال بر طبق دستورات شرع انجام گردد و اسماء مستخرجه باید از اسماء مأثوره ( روایت شده ) باشد و اَعمال نیز باید در قلمرو نهی شارع مقدس نیامده باشد.

از این رو به جای اسماء مستخرجه :

لومائیل ، لوخائیل ، حولائیل

اسماء مقدّسه ی مأثوره ، از قبیل :

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٩

تعداد دقیق ذکر یک اسم کد حقیقی و رمز رفع مشکل

وقتی بر اساس علم اعداد ابجد ، شمارش دقیق ذکر یک اسم را تاکید می کنند ، رمز فتح صندوق اسرار معنوی و اثر بخشی را اعلام می کنند. در گشودن درب یک صندوق اگر یک عدد جابه جا شود یا تغییر کند و پس و پیش شود ، درِ صندوق گشوده نمی شود و اسرار نهان و گنج مطلوب حاصل نمی شود. اگر در اجرای مکتوب یک نسخه گنج ، که در حقیقت نقشه و رمز گنج در آن منقوش و مندرج است ، اشتباهی رخ دهد؛ عملیات گنج یابی منجر به ناکامی می شود و نتیجه ای عاید نمی کند. در بهره گیری از داروی پزشک نیز به میزان معین ، اگر میزان مصرف دارو کم یا زیاد شود ، اثرات نامطلوب خواهد داشت.

در ذکر اسماء الله نیز باید توجه به کیفیت و کمیت هر دو تمرکز یابد تا اثر کند. اعداد ، حروف ، نقاط و رنگ ها هرکدام کلید رمزی هستند. بعضی از اوقات با چند نقطه می توان مطلبی را بیان کرد که اگر بخواهند تفسیرش کنند یک کتاب می شود. وقتی از مقامات اعلی ، در عالم معنا ، مطلبی القاء می شود به علامت رمز است. مفهوم صحیح احصای اسماء الله الحسنی ؛ طهارت نفس ، اخلاص قلبی ، قلب سلیم ؛

یعنی قلب و روح عاری از شرک، شک و شبهه و عبودیّت مطلق و حلال جویی و عمل و تخلّق به ویژگیهای صفات الهی است.

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٩

اصطلاحات

سعد و نحس سیّارات :

از حرکات سیّارات ، انواع و اقسام تأثیرات در عالم ، ایجاد و آشکار می شوند. این تأثیرات در اکثر چیزها موثر می گردند و هر یک سیّاره بر وقت خود حاکم وقت می گردد و در سعد و نحس هر یک حکمی مختلف دارد و هر یک را ، یک آسمانی تمام است و آن آسمان به اسم آن سیّاره موسوم است. ( بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوب اند ) .

روزهای هفته و سیارات منسوب :

شنبه زحل نحس اکبر
یکشنبه شمس سعد اکبر
دوشنبه قمر سعد اصغر
سه شنبه مریخ نحس اصغر
چهارشنبه عطارد سعد اصغر
پنج شنبه مشتری سعد اکبر
جمعه زهره سعد اکبر

ترکیب ارکان چهارگانه :

١- آب

٢- آتش

٣- باد

۴- خاک

که تحت تاثیر کواکب هفتگانه ؛

١- زحل

٢- مشتری

٣- مریخ

۴- شمس

۵- زهره

۶- عطارد

٧- قمر

و نگریستن آن ها یعنی ؛ قرار و وضعیت مداری هر یک نسبت به دیگری و نفوذ قوای دوّار افلاک سیر نموده و کامل می شوند.

سعد و نحس ستارگان :

که نوشتن برخی از ادعیه و اذکار یا تعویذات و خواندن دعا در آن ساعت و عمل در آن ساعت مفید فایده است.

مشتری سعد اکبر است ( روز پنج شنبه ساعت اول یک بعد از ظهر ) :

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۸

تجسم ذکر اسما الله

اذکاری که مستجاب می شوند هر یک درای یک موکّل اند و با هر کلمه ای یک فرشته همراه است ، اذکار که از قلب خارج می شوند ، هر کلمه اش یک فرشته تجسم می یابد که هر کدام به نوبه خود آن کلمه را تکرار می کنند ،

ولی اذکاری که لقلقه ی لسان باشد هیچگونه اثری ندارد. تسبیحات اربعه در موقع غیر نماز و ذکر صلوات و ذکر مهم و موثر

لاحول و لا قوة الّا بالله العلّی العظیم

از مهمترین و آرامش بخش ترین اذکار است. همچنین در ٢ وقت ذکر و عبادت در :

١- بین المغربین

٢- بین الطلوعین

خیلی موثر است.

بهترین ذکر در این شرایط  

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۸

اهمیت قرائت آیه الکرسی

آیة الکرسی شان عظیم و اثری عمیق در برخورد با مسایل و مصایب دارد، اگر ترکیبات خاصی از آن حاصل شود ، " اسم اعظم " را متجلّی می سازد. این آیه شریفه که سیّد آیات قرآن نامیده شده ، موکلّی دارد که هدایت و صیانت و برکت را برای قاری معتقد ، تضمین می کند. این ایه از کلمات

اللهُ لااله الّا هو

شروع و به

و هو العلیّ العظیم

ختم می شود. ١٠ موقف وقفی دارد ، که رعایت وقف ها موجب اثر بخشی و تاثیر ژرف ، مخصوصا برای حضور قلب و برای برکت است و به طور کلی دوایی است که برای هر مرضی شفابخش است.

نام مبارک و مقدس " علی " هم دواست ؛

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۸

مراحل ذکر

١- عبادت و صلوات و دعاهای مرسومی که معنی خواندن و طلب کردن می دهد.

٢- ذکر جلّی ( مثل نماز جماعت است به شرطی که هدف اقامه کنندگان یکی باشد، یعنی هدفشان تقرب به خدا و تزکیه نفس باشد. " ذکر جلّی "

گاه به قصد حضور قلب است

گاه به قصد تقرّب به خداست

و گاهی هم در حال ذوق و سرور

وقتی برای حضور قلب است ، همواره باید از اسماء الله باشد : کریم ، رحیم ، الله ، ...

وقتی برای تقرب به خداست ، باید جنبه هدایت داشته باشد : لااله الّا هو ، لااله الّا حق ، لااله الّاالله          یعنی یکی از اسماء الهی را باید طوری ترکیب کرد که عظمت خدا را نشان دهد

وقتی حال ذوق و سرور است ، می توان تواشیح و مولودی هایی خواند که در وصف امام علی علیه السلام و ائمه طاهرین باشد ،

 که در آن اشراق پیدا می شود ؛ انسان در خود فرو می رود و به آن وحدت وصل می شود.

٣- ذکر خفّی ( آنست که انسان در خود فرو برود و فارغ از تمام افکار و اذهان ، آنچه در وجود طبیعتش هست کنار گذارد و در " وجه الله " محسوب شود ؛ آنچنان ذکری که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در سجّاده ، پبکان تیر را از پای حضرتش کشیدند و متوجه نشد. خواص ذکر خفّی " تزکیه نفس ، سوق به اشراق و عوالم و تجلّی باطنی " است ) ؛ وارد هالم وحدت می شود ، جز به خدا نمی اندیشد و جز خدا چیزی نمی بیند ، آنچه که نادیدنی است را می بیند و آنچه ناگفتنی است برایش گفته می شود. این عالم را عالم وحدت وجود می نامند.

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦

نحوه ذکر اسما به حروف ابجد

وقتی یکی از اسماء الله را به حروف ابجد ذکر می گوییم ، اگر بخواهیم " یای ندا " اضافه کنیم باید قصد خود را بیان داریم ؛

یعنی بگوییم خداوندا منظورم عدد فلان اسم است و " یا "  را هم به عنوان ندا می گوییم

یا اینکه قصد کنیم به تعداد عدد فلان اسم ، عدد ١١ هم که عدد ابجد " یا " می شود ،

به آن اضافه کنیم.

  
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦

مراتب ذکر خفی و ذکر جلی

مراتب ذکر خفّی :

١- حالت مراقبه .

٢- حالت خرق عادت .

٣- حالت خلسه .

۴- فنا فی الله ( از خود بی خود شدن و از خدا آگاهی یافتن .

افراد به هر مرتبه ای از مراتب برسند ، کارشان هم در همان مرتبه خواهد بود.

مراتب ذکر جلّی :

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦

مراتب اوراد و اذکار

١- مراتب کبیره : را به تعداد ابجد کبیر محاسبه می کنند ( حروف تشدید دار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله ) ، مثال :

مرتبه کبیره ی الله ( ۶۶ ) و صمد ( ١٣۴ )‌ است.

١ = ١ ، ل = ٣٠ ، ه = ۵                = ۶۶

ص = ٩٠ ، م = ۴٠ ، د = ۴            = ١٣۴

٢- مراتب متوسطه : اعشار مراتب کبیره را گویند و باقیمانده را به آن اضافه می کنند. مثلا مرتبه متوسط صمد می شود :

١٣ + ۴ = ١٧

٣- مراتب صغیره : جمع ارقام مطلقه است. مثال :

صمد مساوی است با ( ٨ = ۴ + ٣ + ١ )

برای حضور قلب می توانیم

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۳۱

اعداد حروف و نحوه محاسبه حروف کلمات ( دایره ابجد )

دایره ابجد ٢٨ حرف است که در زبان فارسی و عربی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم آن حروف را بنویسیم به هر ترتیبی می توان نوشت ، لکن برای آن حروف دایره هایی مرتب نموده اند و هر کدام از آن ها را اسمی گذارده اند.

مثلا دایره ( ابتث ) به این ترتیب :

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی

همین طور دایره ای دیگر که آن را " ابجد " می گویند :

ا ب ج د - ه و ز - ح ط ی - ک ل م ن - س ع ف ص - ق ر ش ت - ث خ ذ - ض ظ غ

حروف بالا را هشت قسمت کرده اند و هر قسمت را یک کلمه قرار داده اند به این ترتیب:

اَبجَد - هَوّز - حُطّی - کَلمِن - سَعفَص - قَرِشَت - ثَخِّذ - ضَظِغ

بعضی این هشت اسم را اسم هشت مَلَک گفته اند ،

بعضی گفته اند که اینها اسم هشا پسر سلطانی بوده است ،

برای آگاهی از نقل قول ها ( کتاب جزوات میرداماد )

حدیث نبوی :

" تَعَلَّموا اَباجاد وَ تَفسیرُها "

اعداد روح اند و حروف قالب آن هاست. بنابراین معلوم می شود که ابجد بسیار قدیمی است و متعلق به عالم بالا دارد ، برای هر حرفی عددی معین شده است و آن حساب را ابجد ( جُمَل ) می گویند.

ا (١) ،ب(٢) ،ج(٣) ،د(۴) ،ه(۵) ،و(۶) ،ز(٧) ،ح(٨) ،ط(٩) ،ی(١٠)

ک(٢٠) ،ل(٣٠) ،م(۴٠) ،ن(۵٠) ،س(۶٠) ،ع(٧٠) ،ف(٨٠ ) ،ص(٩٠)

ق(١٠٠) ،ر(٢٠٠) ،ش(٣٠٠) ،ت(۴٠٠) ،ث(۵٠٠) ،خ(۶٠٠) ،ذ(٧٠٠) ،ض(٨٠٠) ،ظ(٩٠٠) ،غ(١٠٠٠)

قواعد :

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۳۱

مفاهیم حروف ابجد و اعداد آن

اسماء الله سه حساب دارند

١- کبیر

٢- متوسط

٣- صغیر

که اثراتشان نیز به همین نسبت است.

در تمام اذکار ابجد کبیر بکار می رود و اصولا همه چیز به روی اعداد است و اعداد هم طبیعت های مختلف دارند ( آبی ، آتشی ، بادی ، خاکی ، ... )

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٥

مفاهیم ذکر

از نظر معنوی ذکر بر دو نوع است

١- اصغر : انسان را به درجه ی پرهیز از اعمال زشت می رساند.

٢- اکبر : انسان از عموم کارهای زشت تنفر ذاتی پیدا کند. زمانی که مقام روحانی و معنوی انسان مقام ملکوتی باشد و اعلی علیین سیر کند ، از آنچه مادون خلقت اولیه ی بشری است تنفر جوید. در این مرحله انسان از کارهایی که برخلاف میل خدا و انسانیت باشد ؛ تنفر ذاتی پیدا می کند.

ادامه مطلب   
نویسنده : مهدیار اخوان ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٥